İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

“Önce Sağlık ve Emniyet Sonra İş’’ temel prensibine dayanan işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimimiz yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin şartlarını yerine getirmek ve uluslararası OHSAS 18001:2007 İSG yönetim sistemi standartlarına uyumlu bir yapı içerisinde olmak için “Her Zaman Daha İyi Bir Çalışma Ortamı’’ sağlamayı hedeflemektedir.

Hijyen Sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, İş Güvenliği mevzuatına göre “Tehlikeli İş’’ sınıflandırılmasında yer almaktadır.Bu sebeple,şirketimiz ve çalışanlarımız için İş Sağlığı ve İş Güvenliği öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Çalışma ortamının iyileştirilmesi, her bir çalışanımız için “kişiye özel’’ risklerin belirlenmesi ve önlenmesi, tüm çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığının ve güvenliğinin korunması, şirketimizin ve yöneticilerimizin en öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İSG yönetiminin başarısı için, herkes sorumluluğunun bilincinde, kurallara uyumlu ve risklerin önlenmesine katkıda bulunmak ile sorumludur.

Paylaş:

iş sağlığıiş sağlığı ve güvenliğiiş sağlığı politikasıiş sağlığı ve güvenliği politikası

Tanıtım Filmleri Haber & Duyurular Fuar & Etkinlikler Belge & Sertifikalar Online Ürün Kataloğu